Posts tagged "ng-cloak"

ng-cloak çalışmıyor [Angular Render Problemleri]

ng-cloak directive’ i, uygulamanız henüz yüklenmeden önce curly braces {{}} ile yaptığımız data-binding lerin henüz render edilememesinden kaynaklı ortaya çıkan enterasan görüntüyü önlemek adına Angular Framework’ üne eklenmiştir. Lakin hiçbir zaman istendiği gibi çalışamadı. Bu directive için Angular’ ın nasıl bir kurgu yürüttüğünü ve neden çalışmadığını ? Nasıl doğru bir şekilde çalıştırılabileceğini ? ve hatta bir diğer çözüm olan ng-bind directive’ ini yazımın devamında bulabilirsiniz.

Continue reading