Searched for ""

MVC Nedir ? En basit açıklaması ile

MVC Nasıl Çalışır ?

mvc

  • Browser’ dan WebServer’ a istek gider.
  • İsteğin route’ u çözülüp, istek controller a sevk edilir.
  • Controller’ da istek anlaşılır, yapılması gereken işlem Model’ e paslanır.
  • Model de Business Logic işlem görür. Model’ de sadece Database işlemleri YAPILMAZ. Bu yanılgıdan kurtulalım. Model ve model den sonraki katmanlar ile database, webservice vb. işlemlerin tümü yapılır.
  • Model’ den controller’ a data döner. Bu data her tipte olabilir. Binlerce satırdan oluşan database kaydıda olabilir, model de yapılan bir işlemin sonucunda durumu bildiren boolean true false ta olabilir.
  • Controller Model’ den datayı aldıktan sonra işlemin tüm controllerını tekrar kendisi üstlenir ve karar verip, view(HTML Template)’ ı una göre şekillendirir. View’ ı şekillendirmek, database ten gelen kayıtları listelemek te olabilir, Model’ de yapılan işlemin sonucuna göre kullanıcıya gösterilecek mesajı seçmekte olabilir.
  • Controller view’ ı şekillendirdikten sonra browser’a cevabını döner ve Uygulamanın Frontend’ indeki kurguya göre bu cevap kullanıcıya gösterilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta:
Gördüğünüz üzere herşeyin odak noktasında Controller var. Model katmanında yapılan işlemler teknik olarak Controller katmanında da yapılabilir (Çok ekstrem örnekler dışında). Ama ASLA böyle bir şey yapmayın ! Çünkü bu “Separation of concerns” tasarım prensibine uymamaktadır. Seperation of concerns nedir diye soruyorsanız, http://angulartr.com/separation-of-concerns-nedir/ adresindeki yazımı inceleyebilirsiniz.

Php uygulamalarında Session Handler olarak Redis Server’ ı Kullanmak

Php’ de default olarak session yönetimi için dosya sistemi kullanılır. Lakin in-memory çalışan Redis‘ i session için kullanmamız sistemimizi büyük oranda hızlandırmaktadır. Aşağıdaki rehberde, basit ayarlar yaparak, php uygulamalarınızda redis’ i session handler olarak kullanmayı anlatacağım. Aşağıdaki anlatım, Ubuntu server için geçerlidir. Diğer linux dağıtımlarında da ufak farklılıklar ile çalışacaktır.  Continue reading